Jantra – magický štvorec

Magický štvorec, v Indii nazývaný jantra je súbor čísel usporiadaných do štvorca, v ktorom súčet každého vodorovného, zvislého i priečneho radu čísel je rovnaký. Magické štvorce vznikli v Číne a sú považované za amulety a talizmany, vďaka …

Magický štvorec, v Indii nazývaný jantra je súbor čísel usporiadaných do štvorca, v ktorom súčet každého vodorovného, zvislého i priečneho radu čísel je rovnaký. Magické štvorce vznikli v Číne a sú považované za amulety a talizmany, vďaka ich matematickej dokonalosti.

Jantry sú obdobou mandál. Tieto kruhové obrazce, ktoré sa kreslia okolo centrálneho bodu predstavujúceho vesmír, sa zostavujú na meditačné účely. Rozlišujeme dva druhy jantier s magickými štvorcami, a to astrologické a osobné.

Bližšie sa budeme venovať práve tým osobným a ukážeme si ako ju vytvoriť.

Osobné jantry sú magické štvorce založené na dátume narodenia. Vytvárajú sa za účelom dosiahnutia úspechu, tiež na zvýšenie sebavedomia a posilnenie sebadôvery.
Vytvorenie jantry pre osobu narodenú dňa 16. februára 1972. Hotová jantra vyzerá takto:

2     16     72     1

70     3      0     18

2      73    15     1

17     -1     4    71

Keď spočítame každý zvislý aj vodorovný riadok, súčet nám dá číslo 91, tiež aj diagonály, čísla v štyroch rohoch (2,16,70,3 či 72,1,0,18) a aj súčet čísiel v prostrednom štvorčeku (3,0,73,15).

1. riadok jantry
Na prvé miesto v štvorci vložíme mesiac narodenia. Osoba v našom príklade sa narodila vo februári, takže preto je prvé číslo 2. Na druhé miesto nasleduje deň narodenia, t.j. číslo 16. Ďalšie miesto v riadku zaujme posledné dvojčíslie z roku narodenia, čo je číslo 72. A posledné miesto v riadku je číslo životnej cesty. Výpočet uvádzame v našom predchádzajúcom článku.
2     16     72     1

Pri výpočte ďalších riadkov vychádzame z prvého vypočítaného riadku, v ktorom si jednotlivé čísla označíme písmenami A, B, C,D. Potrebujeme ešte pomocný štvorec, viď nižšie.
2 (A)  16 (B)  72 (C) 1 (D)

Pomocný štvorec

A         B        C        D

C-2      D+2     A-2    B+2

D+1     C+1     B-1    A-1

B+1     A-3     D+3    C-1


2. riadok jantry
72-2=70    1+2=3      2-2=0      16+2=18

3. riadok jantry
1+1=2      72+1=73  16-1=15     2-1=1

4. riadok jantry
16+1=17   2-3=-1     1+3=4       72-1=71

Vašu vytvorenú osobnú jantru noste pri sebe.

Použitá literatúra:
Webster, R.: Amulety a talizmany, Ikar, 2008